Gelecek için

Sürdürülebilirlik

Geleceği korumak ve yaşanabilir bir dünyayı sonraki nesillere aktarmak adına, doğayı benimsemenin ve tüketim alışkanlıklarımızı sürdürülebilir bir altyapıyla şekillendirmenin hepimizin sorumluluğu olduğuna inanıyoruz..

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız


Ulusal ve uluslararası gündemi, küresel trendleri yakından izliyor, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarının ancak tüm şirket ve çalışanlar tarafından benimsendiğinde başarılı olacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı Yönetim Kurulu liderliğinde, hedeflerimize ulaşmak için belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda tüm çalışanlar ve yöneticilerimizin katkılarıyla sürdürüyoruz.


Bugün ve gelecekte faaliyetlerden etkilenen ve aynı zamanda davranış ve kararlarıyla finansal performans üzerinde etkileri olan kişi ve kurumları paydaş olarak belirleyen, işine, sektöre, ülkesine ve dolayısıyla geleceğe sürekli yatırım yapmayı benimseyen Kocaer Çelik, tüm paydaşlarıyla ilişkilerinde de geleceğe yatırım yapma felsefesiyle hareket etmektedir.

- Kocaer Çelik

Öncelikli Konular


Önceliklindirme analiziyle her yıl güncellediğimiz öncelikli konular doğrultusunda sürdürülebilirlik stratejim ve çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu analiz paydaşlarımızın beklentilerini ve küresel gündemi daha iyi anlamamıza ve en iyi şekilde yanıt vermemize yardımcı oluyor.Bu alanda yaptığımız çalışmaları Çevre, Değer Zinciri, Çalışanlar, İnovasyon, Toplumsal Sorumluluk ve Liderlik olmak üzere altı baslık altında topluyoruz.


Çevre

İklim değişikliği ve enerji

Değer Zinciri

Sürdürülebilir ham madde tedarik kalite ve ürün güvenliği

İnovasyon

Ar-Ge ve İnovasyon

Çalışanlar

İş sağlığı ve güvenliği

Liderlik

Metal sektöründe sürdürülebilirlik liderliği

Paydaşlarla Diyalog


Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak ve bu alanda liderlik için paydaşlarla ortaklıklar ve etkin iletişim kurmanın önemine inanıyoruz. Hem iç hem dış paydaşlarımızla düzenli diyalog kuruyor karar mekanizmalarına dahil ediyoruz.


Risk Yönetimi


Risk yönetimi faaliyetleri Yönetim Kurulu’na bağlı Risk Komitesi tarafından yürütülüyor. Risk komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapıyor.