KOCAER MÜKEMMELLİK VE YÖNETİM SİSTEMİ

Kocaer bu sistematiği global ölçekte en iyi uygulama örneklerini analiz ederek iç dinamiklerine, yönetim felsefesine uygun bir tasarım ve yöntem ile hayata geçirdi.

Kısa – Orta ve Uzun dönemli stratejik hedef ve iş planlarımız her çeyrek dönemde Strateji Geliştirme Komitesi liderliğinde gözden geçirilmekte ve buna göre aksiyonlar alınmaktadır.

Süreçlerle Yönetim, tüm disiplinlerde entegre bir sistematik bakış açısı ile uygulanmakta ve operasyonel iş mükemmelliğine yönelik çalışmalar süreklilik içinde yürütülmektedir.

İş süreçlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, kayıpların azaltılması ya da yok edilmesi yalın üretim / yönetim araçları kullanılarak yapılmaktadır.

Şirketin kurumsal sürdürülebilirliğini ve gerçek nesiller için ülke ekonomisine sürekli katma değerler yaratarak var olabilmesini hedefleyen KYMS ile paydaşlarımızın yani Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımız ve toplum için değer yaratmayı amaçlıyoruz.

KYMS’ nin sürdürülebilirliğini sağlamak maksadı ile çalışanlarımızın yüksek katılımı ile oluşan komiteler faaliyetlerini sürdürmektedirler. Üst seviyede koordine edilen komitelerimiz ise VOC-Dijital Dönüşüm-Yalın Dönüşüm-Otonom-Bakım-Kaizen-Strateji Geliştirme-Eğitim-Fikir Yönetimi- Proje Yönetimi Komiteleridir. 

Tüm süreçlerde zamana uygun, ön alarak, dijital dönüşümü tüm unsurları ile iş süreçlerimize entegre etmeyi hedefledik.