ETİK İLKELER

İŞ ETİĞİ KURALLAR KILAVUZU

Şirkette uyulması gereken iş etiği kuralları ile bu kurallara uyum konusunda tüm çalışanların sorumlulukları belirlenmiş ve iş etiğine uygun olmayan durumlarda yapılması gerekenler belirlenmiş ve "Etik Kurul" oluşturulmuştur.

  1. Şirkette güvenli bir iş ortamında, ayrımcılığa izin verilmeyerek, karşılıklı kişilik haklarına saygı gösterilerek çalışılır.
  2. Şirket, yasalarla belirlenen rekabet kurallarına uyar, rakiplerle piyasa koşullarını bozmayacak şekilde rekabet eder.
  3. Şirket kaynakları verimli olarak kullanılır.
  4. Şirket personeli çıkar çatışmasından kaçınır.
  5. Şirket personeli tüm faaliyetlerinde toplumsal fayda gözetir ve çevreye saygılı davranır.
  6. Şirket personeli bilgi, varlık ve kayıtların doğru bir şekilde hazırlanmasına azami özen gösterir, gizlilik ilkesi dahilinde korur ve kar amacıyla kullanmaz.
  7. Şirket personeli bilgi, varlık ve kayıtların doğru hazırlanması için azami özen gösterir, onları gizlilik prensibi içinde korur, menfaat sağlamak amaçlı kullanmaz.
  8. Şirket, müşteri memnuniyetine önem verir, müşterilerine karşı her zaman duyarlı ve dürüst davranır.