ÇEREZ POLİTİKASI

 

Kocaer Çelik A.Ş (‘KOCAER’ veya ‘Şirket’) olarak, internet sitemizi ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
Şirketin Unvanı: KOCAER ÇELİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş. (Mersis No: 0565060515500019)
Adres: Gümüşçay Mah. Menderes Bulvarı. No:45 Merkezefendi /Denizli
Vergi No: 5650605155
Vergi Dairesi: GÖKPINAR
Tel No: +902326251860
Elektronik Posta: [email protected]
Web: www.kocaersteel.com
KEP Adresi: [email protected]

2. Bu Çerez Aydınlatma metninin amacı, KOCAER tarafından işletilmekte olan https://www.kocaersteel.com/ internet sitesinin (“Web Sitesi”, “Site”) işletilmesi sırasında site ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

3. Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.

4. Çerezler kullanılarak edinilen Kişisel verileriniz, Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için www.kocaersteel.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okumanızı tavsiye ederiz.

5. HANGİ ÇEREZLER HANGİ AMAÇLARLA KULLANILMAKTADIR?
Genel Olarak
– Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
– Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
– Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

6. Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimize, veri işleyenlerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere paylaşabiliriz. Çerezler kendi cihazlarınızda saklanmakta ve verilerin aktarıldığı tarafların çerezler yoluyla elde ettiği kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

7. SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER
Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

ZORUNLU ÇEREZLER
Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

PERFORMANS VE ANALİZ ÇEREZLERİ
Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

ÇEREZLERİN KULLANIMINI NASIL KONTROL EDEBİLİRİM?
İnternet sitesinde çerezlere ilişkin tercihlerinizi internet sitesi üzerinden kişiselleştirme imkânına ya da kaldırma imkanına sahipsiniz.

8. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.kocaersteel.com adresindeki ‘Başvuru Formu’ ile aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirkete iletmeniz durumunda, yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak yapacağınız başvuruların cevaplanması durumunun ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili kişiden (başvurucudan) Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Veri sahibi kişi olarak Kanun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklara sahipsiniz:

*Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
*Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
*Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
*Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
*Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
*Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
*İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
*Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018, 30356 Sayılı yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden aşağıdaki bilgiler ve yöntemler ile gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;

*Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.
*Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası eğer değil ise Uyruğu ile birlikte
*Pasaport numarası veya var ise Kimlik numarası.
*Başvuru sahibinin, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.
*Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.
*Başvuru sahibinin, Talep konusu
*Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.

Başvuru Yöntemleri;

*Başvuru sahibi, şahsen KOCAER ÇELİK A.Ş. adresine; ‘Başvuru Formu’ doldurarak ıslak imzalı olarak kapalı zarf ile ve zarfın üzerine ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği BTalebi’ notu ile danışma ofise elden tutanak ile teslimat yapabilir.
*Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile KOCAER ÇELİK A.Ş. adresine tebligat çekebilir fakat tebligat zarfı üzerine ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi’ notu ibaeklenmelidir.
*5070 Sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı olan ‘Güvenli Elektronik İmza’ ile Mobil İmza ile
*Şirketimizin Kayıtlı Elektronik Posta  [email protected]  adresine konu kısmına ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi’  notu ile
*Şirkete daha önce bildirilen ve Şirketin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvuru yapabilir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması, doğru olarak aktarılmış olması önemli olup, bu husus Kanun kapsamında veri üzerinde sahip olduğunuz haklarınızı kullanabilmeniz için gereklidir ve yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk ilgili kişiye aittir.

9. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi bizzat şirkete gelerek şirket adresine veya [email protected] e-posta adresine bildirerek güncellenmesini talep edebilirsiniz.

10. Değişiklikler

Kocaer Çelik’in, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma beyanında değişiklik yapma hakkı saklıdır.