Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Ulusal ve uluslararası gündemi ve küresel trendleri yakından takip ediyor, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarının ancak tüm şirketler ve çalışanlar tarafından benimsenmesi halinde başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda tüm çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin katkılarıyla hedeflerimize ulaşmak için belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda Yönetim Kurulu liderliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bugünkü ve gelecekteki faaliyetlerden etkilenen, davranış ve kararlarıyla finansal performansı da etkileyen kişi ve kurumları paydaş olarak belirleyerek işine, sektörüne, ülkesine ve dolayısıyla geleceğe sürekli yatırım yapmayı benimseyen Kocaer Çelik, , tüm paydaşlarıyla ilişkilerinde geleceğe yatırım yapma felsefesiyle hareket etmektedir.

Kocaer Çelik

ÖNCELİKLİ KONULAR

Sürdürülebilirlik stratejimizi ve çalışmalarımızı her yıl önceliklendirme analiziyle güncellediğimiz öncelikli konular doğrultusunda yönlendiriyoruz. Bu analiz, paydaşlarımızın beklentilerini ve küresel gündemi daha iyi anlamamıza ve bunlara en iyi şekilde yanıt vermemize yardımcı oluyor. Bu alandaki çalışmalarımızı altı başlık altında topluyoruz: Çevre, Değer Zinciri, Çalışanlar, İnovasyon, Sosyal Sorumluluk ve Liderlik.

Liderlik Metal sektöründe sürdürülebilirlik liderliği
Çalışanlar İş sağlığı ve güvenliği
Yenilik Ar-Ge ve İnovasyon
Değer zinciri Sürdürülebilir hammadde tedariği, kalite ve ürün güvenliği
Çevre İklim değişikliği ve enerji

Çevre

Çevresel sürdürülebilirlik anlamında Gerekli adımlar atabilen; sıfır atık üreten, karbon-nötr uygulamalara sahip, sürdürülebilir su yönetimi ve ham madde tedarikiyle operasyonlarımızda verimliliği ve mükemmelliği sonuna kadar özümseriz.

Değer Zinciri

Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde en iyi uygulamaları takip eder, daha iyisini yapmayı hedefleriz. Şirket değerleriyle sürdürülebilir toplum değerlerini harmanlayarak, iş yapış şekillerimizde bütünleştiririz.

İnovasyon

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda birinciliği hedefleriz. Çok çalışarak ve kendini aşarken iyiyi, en önce sunma motivasyonuyla çalışırız.

Çalışanlar

Çalışanlarımız, sürdürülebilirlik çalışmalarının en önemli halkasıdır. İşimizin farklı alanlarında olduğu gibi çalışanlarımız için de sürdürülebilir yaklaşımlar geliştiririz. İnsanı merkezde tutar, yeni yeteneklerin gelişmesi için gerekli zemini oluştururuz. Bu konuda tüm paydaşlarımızı şeffaf bir biçimde bilgilendirip. Sağlıklı bir toplumu desteklerken, hayatı kolaylaştırır, yalınlaştırmaya odaklanırız.

Liderlik

Sektöründe öncü olmanın sorumluluğuyla hareket ederiz. Başarma azmimiz ve çalışkanlığımızla, yaptığımız işe yüreğimizi koyar, hedeflediğimiz sonucu ulaşırız.

GERİ İLERİ

Paydaşlarla Diyalog

Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak ve bu alanda öncü olabilmek için paydaşlarla ortaklıklar kurmanın ve etkili iletişim kurmanın önemine inanıyoruz. Hem iç hem de dış paydaşlarımızla düzenli diyalog kurar ve onları karar mekanizmalarına dahil ederiz.

Risk Yönetimi

Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak ve bu alanda öncü olabilmek için paydaşlarla ortaklıklar kurmanın ve etkili iletişim kurmanın önemine inanıyoruz. Hem iç hem de dış paydaşlarımızla düzenli diyalog kurar ve onları karar mekanizmalarına dahil ederiz.