YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Ortaklık Yapısı ve İmtiyaz Bilgileri


Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Şirket Bilgisi

Ticari unvan Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkezi Gümüşçay Mah. Menderes Bulvarı No:45, Merkezefendi, Denizli
Ticaret Sicil Numarası 7519
Telefon (232) 625 1860
www.kocaercelik.com
www.kocaersteel.com
Mali yıl 1 Ocak - 31 Aralık
Kayıtlı Sermaye 4.500.000.000 TL
Ödenmiş sermaye 657.570.000 TL
Şirket Esas Sözleşmesi PDF Bağlantısı
Ortaklar Pay Grubu Pay Tutarı (TL) Pay Yüzdesi
Hakan Kocaer A-B-C 487.884.989,34 %74,20
Halka Açık Kısım C 169.685.010,66 %25,80
    657.570.000 100,0%

Şirket esas sözleşmesi uyarınca şirket payları gruplara ayrılmış olup toplam 657.570.000 adet payın 119.404.574 adedi nama yazılı A Grubu, 119.404.574 adeti nama yazılı B Grubu ve 418.760.852 adedi hamiline yazılı C Grubudur. A grubu nama yazılı payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı ve B grubu nama yazılı payların genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. C grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.