Kocaer Yönetim ve Mükemmellik Sistemi (KYMS)

Kocaer, global ölçekte en iyi uygulama örnekleri ile birlikte kendi iç dinamiklerine ve yönetim felsefesine uygun bir operasyonel mükemmellik ve yönetim sistemini bilgi ve tecrübeleri ile tasarlayarak hayata geçirdi.

Uzun dönemli stratejik hedef ve iş planları ile yönetimi kendine ilke edinmiş Kocaer Çelik, stratejilerini her çeyrek Strateji Geliştirme Komitesi liderliğinde gözden geçirmekte ve aksiyonlar almaktadır.

Süreçlerle Yönetim, tüm disiplenlerde entegre bir sistematik bakış açısı ile uygulanmakta ve operasyonel iş mükemmelliğine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Bu aşamada şirketin yine kendi geliştirdiği bir metodoloji kullanılmaktadır. İş süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde kayıpların azaltılması ya da yok edilmesi esas alınmaktadır. Bunun için ise, yalın üretim/yönetim araçları kullanılmaktadır.

Kocaer Akademi bünyesinde mavi ve beyaz yakaya verilen eğitimlerle yalın üretim ve yönetim kapsamında farkındalık ve bilgi düzeyi sürekli geliştirilerek önemli kazanımlar sağlanmaktadır. Şirketin kurumsal sürdürülebilirliğini ve gerçek nesiller için ülke ekonomisine sürekli katma değerler yaratarak var olabilmesini hedefleyen KYMS ile müşteri, tedarikçi, çalışan ve hissedara değer yaratmak en önemli amaçlar arasında yer almaktadır.

Tüm süreçlerde dijital dönüşüm ön planda tutulmakta ve bu anlamda önemli yatırımlar ve projeler hayata geçirilmektedir. KYMS’nin sürdürülebilirliği ise kurulan komiteler bünyesinde koordine edilmektedir. (VOC-Dijital dönüşüm-Yalın dönüşüm-Otonom-Bakım-Kaizen-Strateji Geliştirme-Eğitim-Fikir Yönetimi- Proje Yönetimi Komitesi gibi)