Kocaer Akademi Vizyon

Kocaer Çelik’in sürdürülebilir geleceğinde yer alacak değişim liderlerini yetiştirmek Tüm çalılşanların gelişimine proaktif olarak katkı sağlamak.

Kocaer Akademi Misyon

Kurumsal vizyonumuzu ve değerlerimizi çalışanlarımız ve aileleri ile paylaşan bir kurum olma Kocaer değerlerini özümsemiş ve belirtilen ihtiyaçlar çerçevesinde çalışanların kişisel, mesleki ve yönetsel gelişimlerini sağlama ve sürekli kılma.