Blog

Yüksek Dayanımlı Maden ve Tünel Profilleri Kocaer Çelik

Maden ve Tünel profillerinin üretimi sıcak haddeleme yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Üretim tekniği ve teknolojisinde başarılı ile sonuçlanan Ar-Ge faaliyetlerinin çıktıları kullanılmakla birlikte, maden ve tünelcilikte kullanılan geçme bağ olarak tanımlanan TH ve K profillerin mekanik ve metalografik özelliklerinde gelişme sağlayan prosesler tasarlanmıştır. Ar-Ge faaliyetleri ile tasarlanan termomekanik plastik şekil değiştirme süreçleri ile standart sıcak haddeleme süreçlerinden farklı olarak bu üretim yönteminde finiş grubu deformasyon sıcaklığı ve miktarı sayesinde tane inceltme ve soğuma ortamına bağlı olarak ince perlitik veya beynitik yapılarak elde edilebilmektedir.

Blog

Maden ve Tünel profillerinin kullanım yerindeki durumu incelendiğinde; Ağaç demir profil, taş ve toprak karışımı bileşimlerindeki geçmiş dönemlerdeki uygulamalardan sonra, yeni teknoloji ile geliştirilen TH ve K profillerin kilitli bağlantı ekipmanları ile birlikte yeraltı açıklıklarına göre özel dizayn edilen ve imalatları gerçekleştirilen tahkimat setleri belirli kuvvetler içerisinde birbiri içinden (üstünden) kayabilmektedir. Kavisli Maden ve Tünel tahkimat setlerinde, setin niteliği ve duyarlılığı bozulmadan, birbiri içinden kayabileceği çeşitli geometrik profil kesitleri denemişse de, en yaygın olarak TH profiller kullanılmaktadır. Bu profillerin birbiri içinden kaymaya uygunluğunun yanı sıra, bir diğer üstünlüğü de, x ve y eksenlerine göre dayanım momentlerinin bir birine çok yakın olması ve eğilme zorlamalarına karşı daha dayanıklı olmalarıdır. Bu fiziksel ve mekanik şartlar altında kayar tahkimatların rijit tahkimat sistemlerine göre daha avantajlı hale geldiği, hatta yük taşıma kabiliyetindeki bu artış sayesinde yeraltı galerilerinin güvenlik seviyesinde artışlar gerçekleşmektedir. Ayrıca;

  • Yeraltı maden galerileri ya da tünel yapım işlerinde herhangi bir kaza ya da çökme sonucunda birbiri içerisinde kayan tahkimat sistemleri ile çalışan personel için yeterli yaşam alanı oluşturularak, insanın hayati tehlikesi minimuma indirilir.
  • Tahkimat kayıpları azalır ve tekrar tekrar kullanılabilen tahkimatlar ile maliyetler azalır.
  • Deformasyon bölgesinde, tahkimatın ve taban yolunun nitelik ve bütünlüklerinin bozulmadan korunmasını sağlamaktadır. Yeraltı galerilerinde taban yolu kullanılmaya devam edilebilir.
  • Tahkimatlar birbiri içinden kaydıkça taban yolu kesiti daralmakta fakat tahkimatın dayanımı artmaktadır.
  • Taban yolundaki tahkimatların, her noktada birbirine eşit yük taşıyacak şekilde kendi kendilerini ayarlayabilme özelliği vardır. Böylece, tahkimat içerisinde bağlantı noktalarında dengesiz ve aşırı yüklenme en aza iner.
  • Özellikle yeraltı açıklığına göre dizayn edilmiş ve bükülmüş tahkimatlarda, maden ve tünel çevresindeki kırılmış ve ezilmiş bölgedeki içsel sürtünme kuvvetlerinin kendi içinde ayarlanıp, düzenlenmesinde yardımcı olur. Daha duyarlı hale gelen plastik bölge, arazi yükünün önemli miktarını taşıyan doğal bir kemer oluşumu gösterir.
  • Yeraltı maden galerileri ya da tünel yapım işlerinde herhangi bir kaza ya da çökme sonucunda birbiri içerisinde kayan tahkimat sistemleri ile çalışan personel için yeterli yaşam alanı oluşturularak, insanın hayati tehlikesi minimuma indirilir.
  • Önceki dönemlerde kullanılan ahşap, rijit çelik ve diğer tahkimatlara göre yük taşıma kapasitesi oldukça fazladır ve uzun süreli dayanım sağlar.

Fotoğraf Galerisi

+0 Diğer Fotoğraflar
PAYLAŞ