Basın Yayınları

Borsa İstanbul Bülten Kocaer Çelik

Türkiye'nin özel sektörde en büyük 96. Sanayi kuruluşu, 62.İhracatçısı ve Demir Çelik sektöründe 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Ege Bölgesi İhracat Şampiyonu olan Kocaer Çelik Talep Toplamaya Başladı. Talep toplama tarihleri 22-23-24 Haziran

 

Türkiye’nin özel sektörde en büyük 96. sanayi şirketi ve 62. ihracatçısı arasında yer alan (İSO 500 verileri) ve çelik profil sektöründe satışlarının yüzde 90’ını 6 kıtada 140 ülkeye ihraç eden Kocaer Çelik talep toplamaya başladı. Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Kocaer Çelik’in hisselerinin yüzde 20,02’si halka arz edilecek. Kocaer Çelik, ek satış yapılması durumunda halka arz edilecek toplam payı yüzde 24,02’ye kadar çıkacaktır. Talep toplama tarihleri 22, 23 ve 24 Haziran olarak belirlendi.

Demir Çelik Sektöründe 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Ege Bölgesi İhracat Şampiyonu olarak 6 kıtada 140 ülkeye ihracat yapan Kocaer Çelik için talep toplama süreci başladı. Talep toplama tarihleri 22, 23 ve 24 Haziran olarak belirlendi.

Halka arz edilecek Kocaer Çelik paylarının yüzde 60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 35’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 5’i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi hedefleniyor.

Halka arzdan sonra Şirket’in halka açıklık oranının ek satış hariç yüzde 20,02 ve halka arz büyüklüğünün ise 1.285 milyon TL olması bekleniyor. Halka arz sonrası 591 milyon TL’nin sermaye artışından, 414 milyon TL’nin ise ortak satışından karşılanmak üzere toplam 1.005 milyon TL’nin Şirket hesaplarına girmesi hedefleniyor. Böylelikle ek satış hariç halka arz büyüklüğünün yüzde 78’inin Şirket’e girmesi bekleniyor.

Şirket paylarının halka arz edilmesi sonucunda Şirket tarafından elde edilecek gelir;

  • Elektrik tüketiminin üçte birini yenilenebilir enerji kaynaklarından üreten Şirket sürdürülebilirlik ve maliyet yönetimi anlayışıyla kalan kısmının tamamını üretme hedefi çerçevesinde Yenilenebilir Enerji Yatırımları,
  • Şirket’in katma değerli ürün çeşitliliğini daha da genişletme stratejisi kapsamında Katma Değerli Yeni Ürün Yatırımları,
  • Artan satış hacmine paralel olarak büyüyen ve genişleyen faaliyetleri için finansal yapısını daha da güçlendirmek amacıyla İşletme Sermayesi olarak kullanılacaktır.

İhracat şampiyonu

Demir-çelik sektörünün çelik profil segmentinde faaliyet gösteren Kocaer Çelik, 31.03.2022 tarihinde sona eren son 12 aylık dönemde 533 milyon ABD Doları satış hasılatı, 393 milyon ABD Doları ihracatı ile demir-çelik sektöründe Ege Bölgesinde 2018, 2019, 2020 yılları için en yüksek çelik profil ihracatı yapan firma konumundadır (Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçı Birliği (EDDMİB) 2018, 2019, 2020 Raporları). Ayrıca, 2021 yılında da hem demir-çelik sektöründe hem de çelik profil segmentinde EDDMİB birincilik ödüllerini almıştır. 2021 yılı İstanbul Sanayi Odasının belirlediği “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” özel sektör sıralamasında 96., ihracatta 62. sırada yer almıştır.

6 Kıtada 140 Ülkeye İhracat

6 kıtada 140 ülkeye ihracat yapan Kocaer Çelik, 31.03.2022 tarihinde sona eren dönem itibari ile satışlarının %93’ünü yabancı para cinsinden elde etmektedir. Kocaer Çelik, 31.03.2022 tarihi itibari ile üretiminin %84’ünü ihraç ederek kendi ürün grubunda tüm Türkiye ihracatının %22’sini, Nisan 2022 itibariyle de %25’ini gerçekleştirmiştir.

Enerjisini Güneşten Alıyor.

Demir-çelik sektöründe uzun çelik profil ürünlerinin üretimlerini 85.000 m2’si kapalı olmak üzere toplam 280.000 m2 alanda gerçekleştiren Kocaer Çelik, yaklaşık bine yakın çalışanı, 800.000 ton/yıl toplam kapasitesi ile Türkiye’nin çelik profil segmentinde en büyük firmalarından olup, sahip olduğu 3 çelik profil fabrikasının yanı sıra 120.000 ton/yıl kapasiteli Çelik Servis Merkezi ve çelik profil üretimine entegre tek tesis olma özelliği gösteren 100.000 ton/yıl kapasiteli Galvaniz Fabrikası ve tükettiği elektriğin yaklaşık %30’unu karşılayan 13 milyon kWh elektrik üretim tesisine (GES) sahiptir.

Hedef Tamamen Yeşil Enerji

GES ile ilgili projenin ikinci etabında, 15 milyon kWh arazi GES kurulumu yapmayı ve 2022 yılında A2 Fabrikası sahası içerisinde 15 milyon kWh’lık RES projesini başlatmayı planlamaktadır. RES ve arazi GES projesinin tamamlanması ile toplam kurulu güç yaklaşık 45 milyon kWh seviyelerine çıkacaktır. Böylelikle kendi tükettiği enerjinin tamamını temiz ve yenilenebilir kaynaklar ile karşılanmasını hedeflemektedir.

Şu ana kadar 13 milyon kWh tesisimizde 62.000 ağaç dikimine karşılık gelen 3.300 ton karbon salınımının önüne geçilmiştir. 2022 yıl sonunda toplamda 5.700 ton karbon salınımının önüne geçilecek ve 107.000 ağaç dikimine karşılık gelen çevresel fayda sağlanacaktır.

Yatırımların tamamlanması ile birlikte 45 milyon kWh/yıl elektrik üretim değerine ulaşması ile birlikte yıllık 17.000 ton karbon salınımının önüne geçerek, yılda 322.000 ağaç dikimine eşdeğer ölçekte çevreye kazanımı olacaktır.

Katma Değerli Ürünleriyle Fark Yaratıyor.

Kocaer Çelik, ilk dönemlerinde 3.000 m2’lik bir alanda 18.000 ton/yıl üretim kapasitesi ile kurulmuş ve Denizli’de üretimlerine başlamıştır. O yıllarda üretiminin büyük çoğunluğunu yurt içine satmakta olan Kocaer Çelik, 1990 yılından itibaren gerek ihracat potansiyelini artırmak gerekse de hammadde tedarikini sağlayacak limanlara ve üretim tesislerine yakın olmak amacı ile 1996 yılında İzmir, Aliağa’daki ilk fabrikasını kurup üretime başlamıştır. Kocaer Çelik, sonraki yıllarda ihracattaki pazar payını artırarak, müşterilerine çok farklı kalitelerde, çeşitli ürünler verebilmek ve katma değerli ürünlerin ürün çeşitliliği içerisinde payını artırmak adına 2008’de orta kesit, 2017’de de hafif kesit ürünlerini ürettiği fabrikalarını devreye almış ve 800.000 ton/yıl çelik profil kapasitesine ulaşmıştır. Şirket, ürün portföyüne ilave ettiği katma değerli ürünler ile 12.000’in üzerinde ve 60’a yakın farklı kalitede kimyasal kompozisyon içeren çeşitli cins, ebat ve kalınlıklarda ürünleri ile segmentinde Türkiye’nin en büyük kapasiteye sahip çelik profil üreticilerden biri konumundadır.

Hayatın Her Alanında Var

Kocaer Çelik, enerji nakil hattı, güneş enerjisi alt yapısı, yapısal çelik, ulaşım, madencilik, tünel, gemi inşa, tarım, makine imalat ve savunma sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerine yüksek mukavemetli, özel kalitelerde, farklı ebatlarda, özel boy ve kesitlerde çelik profillerin üretimini yapmakta ve ihracat, yurt dışı ve yurt içi dağıtım kanalları vasıtasıyla satışlarını gerçekleştirmektedir.

Birleşik Krallık’ta MyMetal ile Hızlı Teslim

Kocaer Çelik’in bağlı ortaklığı MyMetal LTD. Birleşik Krallık’ta kurulu şirket olup, 2015 yılından bu yana satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini sürdürmektedir. MyMetal, Şirket ürünlerinin Birleşik Krallık pazarına sunulmasında rekabet avantajı sağlamaktadır. Şirket MyMetal’in Birleşik Krallık’taki yaklaşık 20 bin metre karelik depoları vasıtası ile ürünlerini Birleşik Krallık ve İrlanda’daki müşterilerine kısa sürede teslim edebilmektedir.

PAYLAŞ