Halka Arz

Spk Onaylı İzahname

Görüntüle

SPK Onaylı İzahname Yeni Hali (20.06.2022)

Görüntüle

SPK Onaylı İzahname Güncellenen 186. Sayfa

Görüntüle

İzahname 186. Sayfa Eski ve Yeni Karşılaştırma

Görüntüle

SPK Onaylı Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Görüntüle

Fiyat Tespit Raporu

Görüntüle

Fon Kullanım Yeri Raporu

Görüntüle

Ek 1 Şirket Esas Sözleşmesi

Görüntüle

EK 2: Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi

Görüntüle

EK 3a: Bölünmüş Konsolide Finansal Tabloları ve Özel Bağımsız Denetçi Raporları 31.12.2019-31.12.2020-31.12.2021

Görüntüle

EK 3b: Bölünmüş Konsolide Finansal Tabloları ve Özel Bağımsız Denetçi Raporları 31.03.2022

Görüntüle

EK 4a: Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı 31.12.2019-31.12.2020-31.12.2021

Görüntüle

EK 4b: Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı 31.03.2022

Görüntüle

EK 5: Akol Avukatlık Bürosu'nun 06.06.2022 Tarihli Hukukçu Raporu

Görüntüle

EK 6: Hukukçu Raporu Ekleri ve Sorumluluk Beyanı

Görüntüle

EK 7: Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Raporları

Görüntüle

EK 8: Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Sorumluluk Beyanı

Görüntüle