Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Tez Çalışması

15+

KOCAER Ar-Ge Merkezi proje kapasitesi ile olduğu kadar personelinin yetkinlik ve becerilerini artırmak için eğitime de büyük önem vermektedir.

©2020 COPYRIGHT KOCAER STEEL Tüm hakları saklıdır.
Design by SAN DESIGN COMPANY | Coded by EGEGEN