Fikri, Sinai ve Mülki Hak

50+

KOCAER Ar-Ge Merkezi projeleri ve proje sonucu çıkan ürün, süreç ve makine çıktılarını patent, faydalı model, ve endüstriyel tasarım başlıkları altında tescillemektedir.