Spk Onaylı İzahname

İndir

SPK Onaylı İzahname Yeni Hali (20.06.2022)

İndir

SPK Onaylı İzahname Güncellenen 186. Sayfa

İndir

İzahname 186. Sayfa Eski ve Yeni Karşılaştırma

İndir

SPK Onaylı Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

İndir

Fiyat Tespit Raporu

İndir

Fon Kullanım Yeri Raporu

İndir

Ek 1 Şirket Esas Sözleşmesi

İndir

EK 2: Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi

İndir

EK 3a: Bölünmüş Konsolide Finansal Tabloları ve Özel Bağımsız Denetçi Raporları 31.12.2019-31.12.2020-31.12.2021

İndir

EK 3b: Bölünmüş Konsolide Finansal Tabloları ve Özel Bağımsız Denetçi Raporları 31.03.2022

İndir

EK 4a: Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı 31.12.2019-31.12.2020-31.12.2021

İndir

EK 4b: Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı 31.03.2022

İndir

EK 5: Akol Avukatlık Bürosu'nun 06.06.2022 Tarihli Hukukçu Raporu

İndir

EK 6: Hukukçu Raporu Ekleri ve Sorumluluk Beyanı

İndir

EK 7: Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Raporları

İndir