Yatırımcı İlişkileri
Ortaklık Yapısı ve İmtiyaz Bilgileri

Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Kurumsal Profil
Ticaret Unvanı Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Gümüşçay Mah. Menderes Bulvarı No:45, Merkezefendi, Denizli
Ticaret Sicil Numarası 7519
Telefon (232) 625 1860
İnternet Adresi www.kocaercelik.com
www.kocaersteel.com
Mali Yıl Hesap Dönemi 1 Ocak - 31 Aralık
Kayıtlı Sermaye Tavanı 4.500.000.000 TL.
Ödenmiş Sermaye 657.570.000 TL
Ortaklık Yapısı ve İmtiyaz Bilgileri
Ortaklar
Pay Grubu Pay Tutarı (TL) Pay Yüzdesi
Hakan Kocaer A-B-C 520.084.989,34 %79,09
Halka Açık Kısım C 137.485.010,66 %20,91
657.570.000 100,0%

Şirket esas sözleşmesi uyarınca şirket payları gruplara ayrılmış olup toplam 657.570.000 adet payın 119.404.573 adedi nama yazılı A Grubu, 119.404.573 adeti nama yazılı B Grubu ve 418.760.852,72 adedi hamiline yazılı C Grubudur. A grubu nama yazılı payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı ve B grubu nama yazılı payların genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. C grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.