Sektöründe Ege’nin En Büyük ve Türkiye’nin özel sektörde 50. ihracatçısı