METALEXPO – DEMİR, ÇELİK, METAL ÜRÜNLERİ & ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ FUARI

METALEXPO – DEMİR, ÇELİK, METAL ÜRÜNLERİ & ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ FUARI
Ağustos 2019

Demir-çelik sektörüne hizmet ve ürün veren kurum ve kuruluşların sektörle bir araya getirildiği Metal Expo-Demir, Çelik, Metal Ürünleri & Üretim Teknolojileri Fuarı 11-14 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Expo Center Yeşilköy’de ikinci kez ger-çekleşecek. Metal Expo, demir çelik sektörüne hizmet ve ürün veren kurum ve kuruluşları sektörle bir araya getire-rek, etkin B2B görüşmeleriyle sürdürüle-bilir, karlı iş birliktelikleri oluşturabilmele-rini sağlamayı hedeflerken, demir çelik endüstrisi ve makine imalat sanayinin, dünya pazarlarına entegrasyonuna ivme kazandırmak; imalat kapasitesini maksi-mize edecek yol haritaları belirlemek ve böylelikle istihdam talebine yanıt vere-cek politikaları desteklemek gibi önemli amaçlara hizmet edecek büyük bir plat-form olma özelliğini taşıyor. Demir çelik imalatında önümüzdeki 5 yılın planlandı-ğı, katma değerli ürünlerin üretilmesi için yol haritalarının görüşüldüğü, stratejik ürünlerde ithalat rejiminin tartışıldı-ğı konferans ve seminerler düzenlenecektir.

11-14 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan, "METALEXPO - Demir, Çelik, Metal Ürünleri & Üretim Teknolojileri Fuarı" 'nda Kocaer Haddecilik olarak yerimizi alıyoruz.