“GELECEĞİMİ KORUYORUM” TEMALI ‘’RESİM/KOMPOZİSYON/ŞİİR/KARİKATÜR’’ YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

“GELECEĞİMİ KORUYORUM” TEMALI ‘’RESİM/KOMPOZİSYON/ŞİİR/KARİKATÜR’’ YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
Mayıs 2019

Sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre için çocuklarımıza doğa-çevre bilincini aşılamayı, doğal kaynakların korun-ması ve kullanımı konusunda farkındalığı yüksek nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacı ile; bu yıl, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haf-tasını şirketimizin Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi ‘Dikili Bir Ağacın Olsun’ ile birleştirdik.

Nisan ayı içerisinde, içinde yaşadığımız çevremizin ve doğal kaynakların korunması için çalışanlarımızın ve ço-cuklarının “Çevre Koruma” konusunda doğru bilinçlendiril-mesi, bu konuda kendilerine verilen sorumluluktan ve önlerindeki hedeften keyif almanın mutluluğunu yaşama-ları, kişisel yeteneklerini açığa çıkarmaları için Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi olarak; ‘Geleceğimi Koruyorum’ temalı “resim/kompozisyon/şiir/karikatür” yarışması dü-zenlendi.

Çocuklarımızın yaşlarına göre 3 grupta kategorize edilen eserler; Genel Müdürümüz Sn.Orhan TİMURHAN, İnsan Kaynakları GMY Sn.Taylan AY, A1-A2-A3 Fabrika Müdür-leri ve bölüm yöneticilerinin katıldığı bir toplantıda değer-lendirilerek kazananlar ve ödülleri belirlendi ve duyurusu yapıldı.

Genel Müdürümüz Sn.Orhan TİMURHAN tarafından her bir katılımcı çocuğumuza ithafen imzalanan teşekkür mektupları ile birlikte, hazırlanan hediyeler çocuklarımıza teslim edildi.