Public Offering

Spk Onaylı İzahname

View

SPK Onaylı İzahname Yeni Hali (20.06.2022)

View

SPK Onaylı İzahname Güncellenen 186. Sayfa

View

İzahname 186. Sayfa Eski ve Yeni Karşılaştırma

View

SPK Onaylı Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

View

Fiyat Tespit Raporu

View

Fon Kullanım Yeri Raporu

View

Ek 1 Şirket Esas Sözleşmesi

View

EK 2: Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi

View

EK 3a: Bölünmüş Konsolide Finansal Tabloları ve Özel Bağımsız Denetçi Raporları 31.12.2019-31.12.2020-31.12.2021

View

EK 3b: Bölünmüş Konsolide Finansal Tabloları ve Özel Bağımsız Denetçi Raporları 31.03.2022

View

EK 4a: Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı 31.12.2019-31.12.2020-31.12.2021

View

EK 4b: Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı 31.03.2022

View

EK 5: Akol Avukatlık Bürosu'nun 06.06.2022 Tarihli Hukukçu Raporu

View

EK 6: Hukukçu Raporu Ekleri ve Sorumluluk Beyanı

View

EK 7: Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Raporları

View

EK 8: Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Sorumluluk Beyanı

View