Spk Onaylı İzahname

Download

SPK Onaylı İzahname Yeni Hali (20.06.2022)

Download

SPK Onaylı İzahname Güncellenen 186. Sayfa

Download

İzahname 186. Sayfa Eski ve Yeni Karşılaştırma

Download

SPK Onaylı Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Download

Fiyat Tespit Raporu

Download

Fon Kullanım Yeri Raporu

Download

Ek 1 Şirket Esas Sözleşmesi

Download

EK 2: Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi

Download

EK 3a: Bölünmüş Konsolide Finansal Tabloları ve Özel Bağımsız Denetçi Raporları 31.12.2019-31.12.2020-31.12.2021

Download

EK 3b: Bölünmüş Konsolide Finansal Tabloları ve Özel Bağımsız Denetçi Raporları 31.03.2022

Download

EK 4a: Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı 31.12.2019-31.12.2020-31.12.2021

Download

EK 4b: Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı 31.03.2022

Download

EK 5: Akol Avukatlık Bürosu'nun 06.06.2022 Tarihli Hukukçu Raporu

Download

EK 6: Hukukçu Raporu Ekleri ve Sorumluluk Beyanı

Download

EK 7: Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Raporları

Download