Investor Relations
Partnership Structure and Concession Information

30.06.2022 tarihi itibariyle şirketin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar
Pay Grubu Pay Tutarı (TL) Pay Yüzdesi
Hakan Kocaer A ve C 135,000,000 %57,8
Ali Rıza Kocaer B 42,400,000 %18,2
Halka Açık Kısım C 56,100,000 %24,0
233,500,000 100,0%

Şirket esas sözleşmesi uyarınca şirket payları gruplara ayrılmış olup toplam 233,500,000 adet payın 42,400,000 adedi nama yazılı A Grubu, 42,400,000 adeti nama yazılı B Grubu ve 148,700,000 adedi hamiline yazılı C Grubudur. A grubu nama yazılı payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı ve B grubu nama yazılı payların genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. C grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.