DİKİLİ BİR AĞACIN OLSUN

DİKİLİ BİR AĞACIN OLSUN
Nisan 2019

Kocaer Haddecilik olarak sahip olduğumuz güçlü yanlarımızdan, ‘’Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanının kullanılması, ‘’Sorumluluk duygusu ile faaliyetlerimizin toplum ve çevre yararına geliştirilmesi’’, ‘’Toplum ve çevreyi koruyan bir yaklaşımla hareket edil-mesi’’ ve ‘’Sosyal sorumluluk faaliyetlerimizi, çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla içselleştirip bir davranış ve yaşam biçimi haline getirilmesini hedefliyo-ruz.

Çalışanlarımıza, onların ailelerine, müşterilerimize, yakın çevre kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek amacı ile sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre için ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ projeleri başlatılmıştır. Kocaer Haddecilik'in ağaçlandırma çalışmalarının temelinde, doğadan aldığını doğaya verme ilkesi yer alıyor.

Her çocuk bir fidan, her fidan bir çocuk yaklaşımı ile ‘DİKİLİ BİR AĞACIN OLSUN’ projesi hayata geçirilmiştir. Bu projedeki amacımız; Sürdürülebilir üretim anlayışıyla, çalışanlarımızın ve ailelerinin çevre bilincini arttırarak, yaşa-nabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşumuna katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, fabrika alanlarımızda, belirlenen böl-gelere her çalışanımız ve ailesini temsilen; bölgeye, iklim ve toprak yapılarına göre en uygun olan Karaservi fidan-ları dikilmiştir. Bir ağaca dönüşecek fidanlar, toz ve karbondioksit emerken oksijen üretecek, birçok farklı türde canlıya yuva olacaktır.