2018 Yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda KOCAER

2018 Yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda KOCAER
Mayıs 2019

İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl yaptığı araştırma sonucunda Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu belirlenmektedir. Türki-ye’nin 500 büyük sanayi kurulu-şunun üretimden net satışları 2018’de yüzde 34.5 artışla 878 milyar TL oldu. Net satışlardaki artışta fiyat artışlarının yanı sıra döviz kurlarındaki yükselmenin ihracat gelirlerini artırması belir-leyici oldu.

İSO 500’ün finansman giderleri-nin faaliyet kârı içindeki payı 2018’de yüzde 49.8’den yüzde 88.9’a yükseldi; sanayi firmaları 2018 kârının neredeyse tamamı-nı finansman giderlerine ayırdı.

Her geçen yıl, ISO 500 listesin-deki sıralamalarda üst sıralara doğru tırmanışını sürdüren ve 2018 yılı verilerine göre 103. genel sıralamaya sahip olan KOCAER Haddecilik, özel sektör sıralamasında ise 96.sırada yer almıştır.